бесік жыры - құттықтау

бесік жыры

Бесік жыры
Қолымыздан іс алып
Мойыныңа күш алып
Бізді бағар ма екенсің?
Құрығыңды майырып,
Түнде жылқы қайырып,
Жаудан жылқы айырып
Жігіт болар ма екенсің?
Айыр қалпақ киісіп,
Ақырып жауға тиісіп
Батыр болар ма екенсің?
Бармақтарың майысып,
Түрлі ою ойысып
Шебер болар ма екенсің?
Таңдайларың тақылдап,
Сөзіңді жұрт мақұлдап,
Шешен болар ма екенсің?
Кең балағын түріскен,
Ұлы топта күрескен
Палуан болар ма екенсің?
Қуып ойдың жетегін,
Біліп ғылым тетігін,
Төрт құбылаң тең келген
Ғалым болар ма екенсің?
Еңбек етіп бар елге,
Өнеріңмен әлемге
Мәлім болар ма екенсің?Салт-дәстүрлер » Балаға қатысты салт-дәстүрлер » Бесікке салу »