бесік жыры - құттықтау

бесік жыры

Бесік жыры
Әлди-әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікте жат бөпем!
Жылама, бөпем жылама,
Жілік шағып берейін.
Байқұтанның құйрығын,
Жіпке тағып берейін,
Әлди-әлди, аппағым,
Қойдың жүні қалпағым,
Жұртқа жаман болса да,
Өзім үшін аппағым!

Салт-дәстүрлер » Балаға қатысты салт-дәстүрлер » Бесікке салу »