Байлық, дәулет, бақыт туралы әңгіме қандай көп - құттықтау

Байлық, дәулет, бақыт туралы әңгіме қандай көп

Байлық, дәулет, бақыт туралы әңгіме қандай көп. Сондайдың бірінде "Бай - байға кұяды, сай - сайға кұяды, шұқанаққа түк жоқ" депті бір ел ішінде жүрген елеусіз Дана. Екінші бір Дана "Бай мен бай құда болса арасында дәнекер болып жорға жүреді, кедей мен кедей кұда болса арасында дәнекер болып дорба жүреді, бай мен кедей құда болса бір-біріне қарай зорға жүреді” депті. "Барлық не дегізбейді, жоқтық жегізбейді". Как много рассказов о богатстве, достатке и счастье. Один мудрец сказал: «Богач льет богачу, овраг – оврагу, а рытвине ничего» Другой мудрец сказал: «Если богатый становится сватом богача, их посредником будет ловкач, если бедный становится сватом бедняка, их посредником становится сума, а если богатый становится сватом бедняка они друг к другу идут с неохотой». «Что только не позволит говорить богатство, чего только не заставит есть голод».


Құда түсу » Дәстүрлі тойларға »