"Жігіттің үш жұрты болады" деп жатады - құттықтау

"Жігіттің үш жұрты болады" деп жатады

"Жігіттің үш жұрты болады" деп жатады. Дегенмен жақсы болса кұдаларын да бір жұртың екені Айдан да анық. Ақылды құдаң - құрдасың, ақылды кұдағиың - сырласың емес пе! Құрметті, қымбатты құдалар! Қазақтың "Асауды - ноқта, құданы - құдай қосады", "Күйеу - жүз жылдық, құда – мың жылдық" деген нақылында бір мысқал қоспа сөз жоқ. Біз де құдай қосып құда болдық, Сапеке! Күйеу бала мен келіннің - екі жастың ғұмыры жүз жылдық болсын! Құдалығымыз мың жылдық болсын!Говорят, что «У джигита три родни». Понятно, что хороший сват это один из его родни. Умный сват – твой друг-сверстник, умная сватья – твоя задушевная подруга. Уважаемые и дорогие сваты! В изречениях казахов «Сватов соединяет сам Бог» и «Муж – на сто лет, сваты на тысячу лет» нет ничего лишнего. Сапеке, нас с вами соединил сам бог! Вашему зятю и моей невестке дай бог сто лет прожить. А нашему сватовству тысячу!


Құда түсу » Дәстүрлі тойларға »