Таблица соответствия к Справочнику кодов назначения платежей (декабрь 2015 года)

Төлем белгілеу кодтарының анықтамалығының сәйкестік кестесі/ Таблица соответствия к Справочнику кодов назначения платежей

 

См. документ в формате Excel

 

Төлем белгілеу кодтары/Коды назначения платежей

Операциялардың жаңа атауы

Операциялардың анықтамалығындағы қыска жаңа атауы

Операциялардың бұрынғы атауы

Операциялардың бұрынғы анықтамалығындағы атауы

Операциялардың бұрынғы анықтамалығындағы  қыска атауы

Төлем белгілеу кодтары/Коды назначения платежей

Новое наименование операций_рус

Новое сокращенное наименование в Справочнике_рус

Старое наименование _рус

Полное наименование в старом справочнике _рус

Сокращенное наименование в старом справочнике _рус

 

0-бөлім «Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар»

0-бөлім «Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар»

0 - Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар

0-Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар

0-Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар

 

Раздел 0 «Пенсионные платежи и пособия»

Раздел 0 «Пенсионные платежи и пособия»

0 - Пенсионные платежи и пособия

0 - Пенсионные платежи и пособия

0 - Пенсионные платежи и пособия

001

Алып тасталды

Алып тасталды

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бюджеттік қаражат есебінен судьяның ай сайынғы табысының он пайызы мөлшеріндегі міндетті зейнетақы жарналары

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бюджеттік қаражат есебінен судьяның ай сайынғы табысының он пайызы мөлшеріндегі міндетті зейнетақы жарналары

БЖЗҚ бюджеттік қаражат есебінен судьяның ай сайынғы табысының 10% мөлшеріндегі МЗЖ

001

Исключен

Исключен

Обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в размере десяти процентов от ежемесячного дохода судьи за счет бюджетных средств

Обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в размере десяти процентов от ежемесячного дохода судьи за счет бюджетных средств

ОПВ в ЕНПФ в размере 10% от ежемесячного дохода судьи за счет бюджетных средств

002

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан  түскен комиссиялық сыйақы

«БЖЗҚ» АҚ, EЖЗҚ зейнетақы актив-ң сомасынан, «МӘСҚ» АҚ оның актив-і сомасынан  түскен комис-қ сыйақы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері сомасынан, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан түскен комиссиялық сыйақы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері сомасынан, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан  түскен комиссиялық сыйақы

БЖЗҚ, ЕЖЗҚ зейнетақы активтері сомасынан, «МӘСҚ» АҚ оның активтері сомасынан  түскен комис-қ сыйақы

002

Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов

Комиссионное вознаграждение АО «ЕНПФ», ДНПФ от суммы пенс-ых активов, АО «ГФСС» от суммы его активов

Комиссионное вознаграждение единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов

Комиссионное вознаграждение единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда  от суммы пенсионных активов, Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов

Комиссионное вознаграждение ЕНПФ, ДНПФ  от суммы пенсионных активов, АО «ГФСС» от суммы его активов

003

Инвестициялық шотқа аударым

Инвестициялық шотқа аударым

Инвестициялық шотқа қайтарым

инвестициялық шотқа қайтару

инвестициялық шотқа қайтару

003

Перевод на инвестиционный счет

Перевод на инвестиционный счет

Возврат на инвестиционный счет

возврат на инвестиционный счет

возврат на инвестиционный счет

004

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

зейнетақы төлемдері шотына аударым

зейнетақы төлемдері шотына аударым

004

Перевод на счет пенсионных выплат

Перевод на счет пенсионных выплат

Перевод на счет пенсионных выплат

перевод на счет пенсионных выплат

перевод на счет пенсионных выплат

005

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

«БЖЗҚ» АҚ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомал. қайтаруы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

БЖЗҚ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

005

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат АО «ЕНПФ» ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм пени по обяз.профес.пенс.взносам

006

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

006

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами АО «ЕНПФ»

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами  единого   накопительного пенсионного фонда

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами  ЕНПФ

007

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

«БЖЗҚ» АҚ, ЕЖЗҚ инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

БЖЗҚ, ЕЖЗҚ инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

007

Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода

Комиссионное вознаграждение АО «ЕНПФ», ДНПФ от инвестиционного дохода

Комиссионное вознаграждение единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода

Комиссионное вознаграждение единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода

Комиссионное вознаграждение ЕНПФ, ДНПФ от инвестиционного дохода

008

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

«БЖЗҚ» АҚ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

БЖЗҚ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

008

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат АО «ЕНПФ» ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат единым накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

009

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл;

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

009

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

010

Міндетті зейнетақы жарналары

Міндетті зейнетақы жарналары

Міндетті зейнетақы жарналары

Міндетті зейнетақы жарналары

Міндетті зейнетақы жарналары

010

Обязательные пенсионные взносы

Обязательные пенсионные взносы

Обязательные пенсионные взносы

Oбязательные пенсионные взносы

Oбязательные пенсионные взносы

011

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

«БЖЗҚ» акционерлік қоғамынан немесе ЕЖЗҚ-нан зейнетақы төлемдері

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері»;

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

БЖЗҚ-нан немесе ЕЖЗҚ-нан зейнетақы төлемдері

011

Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» или добровольного накопительного пенсионного фонда

Пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» или ДНПФ

Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда

Пенсионные выплаты из   единого  накопительного пенсионного фонда или  добровольного накопительного пенсионного фонда

Пенсионные выплаты из ЕНПФ или ДНПФ

012

Міндетті әлеуметтік аударымдар

Міндетті әлеуметтік аударымдар

Міндетті әлеуметтік аударымдар

Міндетті әлеуметтік аударымдар

Міндетті әлеуметтік аударымдар

012

Обязательные социальные отчисления

Обязательные социальные отчисления

Обязательные социальные отчисления

Обязательные социальные отчисления

Обязательные социальные отчисления

013

Ерікті зейнетақы жарналары 

Ерікті зейнетақы жарналары 

Ерікті зейнетақы жарналары

ерікті  зейнетақы жарналары

ерікті  зейнетақы жарналары

013

Добровольные пенсионные взносы

Добровольные пенсионные взносы

Добровольные пенсионные взносы

добровольные пенсионные взносы

добровольные пенсионные взносы

014

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы табысы сомасынан міндетті зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

БЖЗҚ  респ.бюд.қараж.есебінен суд-ң ай сайы. табысы сом-н мінд.зейн.жар-ры уақт. аудар. үшін өсімпұл

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы табысы сомасынан міндетті зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы табысы сомасынан міндетті зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

БЖЗҚ  респ.бюд.қараж.есебінен суд-ң ай сайы. табысы сом-н мінд.зейн.жар-ры уақт. аудар. үшін өсімпұл

014

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета

Пеня за несв.перечис.обяз.пенс.взносов в ЕНПФ от суммы ежем.дохода судьи за счет средств рес.бюдж.

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета

Пеня за несвоевременное перечисление  обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд  от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета

Пеня за несв.перечис.обяз.пенс.взносов в ЕНПФ от суммы ежем.дохода судьи за счет средств рес.бюдж.

015

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

015

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

016

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

Банктің қарж-ған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

016

Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

Возврат банком профинанс. средств пенсий и базовых пенсионных выплат

017

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Мінд. әлеум. аударым уақт. аудар-ы үшін өсімпұл

017

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

Пеня за несвоевр. перечисление обязат. соц. отчислений

018

Инвестициялық кіріс

Инвестициялық кіріс

Инвестициялық кіріс

Инвестициялық кіріс

Инвестициялық кіріс

018

Инвестиционный доход

Инвестиционный доход

Инвестиционный доход

Инвестиционный доход

Инвестиционный доход

019

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

мінд. зейн. жарн. уақт. аудар-ы үшін өсімпұл

019

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

пеня за несвоевр. перечисление обяз. пенс. взносов

020

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды  ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстап қалу сомаларын қайтару

Зейнет-дан және жәрдемақылардан сомаларды  ұстау, зейнет-дан және жәрд-дан ұстап қалу сом-н қайтару

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстау сомаларды қайтару

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстау сомаларды қайтару

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнет-дан және жәрдем-дан ұстау сом-ы қайтару

020

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

021

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қате есептелген төлемдерді қайтаруы

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК қате есептелген төлемдерді қайтаруы

Қате есептелген төлемдерді «Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтың» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарына қайтаруы

Қате есептелген төлемдерді «Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтың» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарына қайтаруы

Қате есептелген төлемдерді «МЗТЖО» РМҚК қайтаруы

021

Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей

Возврат РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей

Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей

Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей

Возврат Республиканским гос. казенным предприятием «ГЦВП» ошибочно зачисл.платежей

022

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар  

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар  

Бала туғанда берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақы

бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақы

бала тууына бай-ты біржол. мем-тік жәрдемақы

022

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

единовременные гос. пособия в связи с рожд.ребенка

023

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

Бала туғанда берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақыны қайтару

бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

бала тууына бай-ты біржол. мем-тік жәрдемақыларды қайтару

023

Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

возврат един. гос. пособий в связи с родж.ребенка

024

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

Ерікті зейнет.жарнал.есебінен қалыптаст.зейнетақы жинақ. «БЖЗҚ» АҚ және/немесе ЕЖЗҚ арасында аудару

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

Ерікті зейнет.жарнал.есебінен қалыптаст.зейнетақы жинақ. БЖЗҚ және/немесе ЕЖЗҚ арасында аудару

024

Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и/или добровольными накопительными пенсионными фондами

Перевод пенсионных накоплений, сформ. за счет добров. пенсионных взносов, между АО «ЕНПФ» и/или ДНПФ

Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между единым накопительным пенсионным фондом и/или добровольными накопительными пенсионными фондами

Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между единым накопительным пенсионным фондом и/или добровольными накопительными пенсионными фондами

Перевод пенсионных накоплений, сформ. за счет добровольных пенсионных взносов, между ЕНПФ и/или ДНПФ

025

2016ж.1 қаң.дейін әск.қыз. (мерз.қыз.әск.қызм.қосп.), арн.мем.және құқ.қорғ.орг., мем.фель.қыз. қызм., сондай-ақ әск., арн.атақт-ға, сын.шен-ге ие болу және ныс-ы киім киіп жүру құқ.2012ж. 1 қаң. бастап жойы.тұл.пай.бюд.қар-т есеб.ауд. МЗЖ сом. 50% қайт-у

2016ж.1 қаң.д-н әск.қыз., арн.мем.ж.құқ.қорғ.орг., мем.фель.қыз.қызм., б.қ.ес.ауд. МЗЖ сом.50% қай-у

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы табысы сомасынан аударылатын міндетті зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұлды қайтаруы;

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы табысы сомасынан аударылатын міндетті зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұлды қайтаруы

БЖЗҚ р.б. қар.есеб. суд-ң ай сайы.таб-ы сом-н аудар.мінд.зейнет.жар-ры уақт.аудар-ны үшін өсім.қайт.

025

Возврат 50% от суммы ОПВ, переч.за счет бюдж.ср. до 1 янв.2016г. в пользу военн-их (кроме воен.сроч.службы), сотруд-в спец.гос. и правоох. орг., гос.фельд.службы, а также лиц, права к-х иметь спец.звания, клас.чины и носить форм.одежду упр. с 1 янв.2012г.

Возврат 50% от сум.ОПВ, пер.за счет б.с. до 1 янв.2016г. в п-у военн. сот.сп.гос. и пр.орг., г.ф.с.

Возврат единым накопительным пенсионным фондом пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов, перечисленных от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета

Возврат единым накопительным пенсионным фондом пени за несвоевременное перечисление  обязательных пенсионных взносов, перечисленных от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета

Возврат ЕНПФ пени за несв.пер-е  обяз.пенс.взн-в, переч.от суммы еж.дохода судьи за счет средств р.б

026

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының міндетті әлеуметтік ақша аудару бойынша қате  есептелген немесе артық төленген сомаларды қайтаруы

«МӘСҚ» АҚ міндетті әлеум.ақша аудару бойынша қате  есептелген немесе артық төленген сом-ды қайтаруы

Қате есептелген немесе міндетті әлеуметтік ақша аудару бойынша артық төленген сомаларды «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қайтаруы

Қате  есептелген немесе міндетті әлеуметтік ақша аудару бойынша артық төленген сомаларды «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қайтаруы

Қате есеп-ен немесе міндетті әлеу-тік ақша аудару бой-ша артық төлен-н сомаларды «МӘСҚ» АҚ қайтаруы

026

Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям

Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным соц.отчислениям

Возврат Акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям

Возврат Акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям

Возврат АО «ГФСС» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным соц.отчислениям

027

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда «МӘСҚ» АҚ қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдері

Еңбек қабілеттілігінен айырылған жағдайда әлеуметтік сақтандыру төлемдері

Еңбек қаб-нен ай-ған жағд. әлеу-тік сақ-ру төлемдері

027

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств АО «ГФСС»

Выплаты социального страхования на случай утраты трудоспособности

Выплаты социального страхования на случай утраты трудоспособности

Выплаты соц. страхования на случай утраты трудноспособности

028

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдерінің сомаларын қайтару

Еңбек қабілеттілігінен айырылған жағдайда әлеуметтік сақтандыру төлемдерін қайтару

Еңбек қаб-нен ай-ған жағд. әлеу-тік сақ-ру төлемдерін қайтару

028

Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности

Возврат сумм соц. выплат на случай утраты трудоспособности

Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности

Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности

Возврат сумм соц. выплат на случай утраты трудоспособности

029

Жергілікті бюджеттерден трансферттер

Жергілікті бюджеттерден трансферттер

Жергілікті бюджеттен трансферттер

жергілікті бюджеттерден трансферттер

жергілікті бюджеттерден трансферттер

029

Трансферты из местных бюджетов

Трансферты из местных бюджетов

Трансферты из местных бюджетов

трансферты из местных бюджетов

трансферты из местных бюджетов

030

Республикалық бюджеттен трансферттер

Республикалық бюджеттен трансферттер

Республикалық бюджеттен трансферттер

республикалық бюджеттен трансферттер

республикалық бюджеттен трансферттер

030

Трансферты из республиканского бюджета

Трансферты из республиканского бюджета

Трансферты из республиканского бюджета

трансферты из республиканского бюджета

трансферты из республиканского бюджета

031

Банктің қате төлемдерді қайтаруы, оралмандарға бір жолғы төлемдерді, банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдерді қайтару

Банк.қәте төл.қ.,ор.б.ж.төл., бан.сал.т. ж-е қыз.өм. мен ден.кел.з-н үш.ж.бол.т.з.т бұр.қ.ай сайын.

Банктің қате төлемдерді қайтаруы, оралмандарға бір жолғы төлемдерді, банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдерді қайтару

Банктің қате төлемдерді қайтаруы, оралмандарға бір жолғы төлемдерді, банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызмет. ай сайынғы төлем. қайтару

Банк.қәте төл.қ.,ор.б.ж.төл., бан.сал.т. ж-е қыз.өм. мен ден.кел.з-н үш.ж.бол.т.з.т бұр.қ.ай сайын.

031

Возврат банком ошибочных платежей, возврат единовременных выплат оралманам, ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам

Возв.б-м ош.плат, воз. ед.вып.орал., еж.вып б.раб. ю.л, лик.всл банк.и пр.от. за вред, пр.ж. и з.раб

Возврат банком ошибочных платежей, возврат единовременных выплат оралманам, ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам

Возврат банком ошибочных платежей,  возврат единовременных выплат оралманам, ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам

Возв.б-м ош.плат, воз. ед.вып.орал., еж.вып б.раб. ю.л, лик.всл банк.и пр.от. за вред, пр.ж. и з.раб

032

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

«БЖЗҚ» АҚ, ЕЖЗҚ МЗЖ-ры, ерікті зейнет. жарнал. бойынша қате есепке алын.сомал. қайтаруы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы;

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

БЖЗҚ, ЕЖЗҚ міндетті зейнет., ерікті зейнет. жарнал. бойынша қате есепке алын.сомал. қайтаруы

032

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Возврат АО «ЕНПФ», ДНПФ ошибочно зачисленных сумм по ОПВ, добровольным пенсионным взносам

Возврат единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным, добровольным пенсионным взносам

Возврат  единым накопительным пенсионным фондом,  добровольным накопительным пенсионным фондом  ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным, добровольным пенсионным взносам

Возврат  ЕНПФ, ДНПФ ошибочно зачисленных сумм по обязат. пенс., добровольным пенс.взносам

033

Зейнетақылар

Зейнетақылар

Зейнетақы

зейнетақылар

зейнетақылар

033

Пенсии

Пенсии

Пенсии

пенсии

пенсии

034

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Мүгедектігі бойынша жәрдемақы

мүгедектік бойынша жәрдемақы

мүгедектік бойынша жәрдемақы

034

Государственные базовые социальные пособия по инвалидности

Государственные базовые социальные пособия по инвалидности

Пособия по инвалидности

пособия по инвалидности

пособия по инвалидности

035

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Мүгедектігі бойынша жәрдемақыны қайтару

мүгедектік бойынша жәрдемақыларды қайтару

мүгедектік бойынша жәрдемақыларды қайтару

035

Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности

Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности

Возврат пособий по инвалидности

возврат пособий по инвалидности

возврат пособий по инвалидности

036

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша жәрдемақы

асыраушысынан айырылған жағдай бойынша жәрдемақы

асыраушысынан айырылған жағдай бойынша жәрдемақы

036

Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца

Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца

Пособия по случаю потери кормильца

пособия по случаю потери кормильца

пособия по случаю потери кормильца

037

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша жәрдемақыларды қайтару

асыраушысынан айырыл-ған жағдай бойынша жәрдемақыларды қайтару

асыраушысынан айрылған жағдай бойынша жәрдемақыларды қайтару

037

Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца

Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца

Возврат пособий по случаю потери кормильца

возврат пособий по случаю потери кормильца

возврат пособий по случаю потери кормильца

038

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

Жасы бойынша жәрдемақы

жасына байланысты зейнетақы

жасына байланысты зейнетақы

038

Государственные базовые социальные пособия по возрасту

Государственные базовые социальные пособия по возрасту

Пособия по возрасту

пособия по возрасту

пособия по возрасту

039

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Жасы бойынша жәрдемақыларды қайтару

жасына байланысты зейнетақыларды қайтару

жасына байланысты зейнетақыларды қайтару

039

Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту

Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту

Возврат пособий по возрасту

возврат пособий по возрасту

возврат пособий по возрасту

040

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушыларды және мүгедектерді, БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ БЖЗҚ МЗЖ-ры есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

Зейн-ді, ҰОС қат.ж.мүг-ді, БЖЗҚ МЗЖ ес.қал.төл.ал., с-ақ БЖЗҚ МЗЖ ес.қал.з.т.бар ө.тұл. жерл. ар.ж.

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

Зейнет-і, ҰОС қат-ды және мүгед-ді, МЗЖ есеб.қалыпт. БЖЗҚ төлемд. алушыл. жер-е арн. жәрд-р

040

Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ, получателей выплат из ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ

Пособ. на пог.пен., уч. и инв.ВОВ, п.вып. из ЕНПФ, сф.за счет ОПВ,  и.л, им.пен.н. в ЕНПФ за сч. ОПВ

Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов

Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов

Пособия на погребение пенс-в, участн. и инвал. ВОВ, получат. выплат из ЕНПФ, сфор. за счет ОПВ

041

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушыларды және мүгедектерді, БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ БЖЗҚ МЗЖ-ры есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерл. арн.  жәрдем. қайтару

Зейн, ҰОС қат.ж.мүг., БЖЗҚ МЗЖ ес.қал.төл.ал., с. БЖЗҚ МЗЖ ес.қал.з.т.бар ө.тұл. жерл. ар.ж. қайтару

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару;

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

Зейнет-і, ҰОС қат-ды және мүгед-ді,  МЗЖ есеб. қал. БЖЗҚ төлемд. алушыл. жер-е арн. жәрд.қайтару

041

Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ, получателей выплат из ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ

Возврат пос.на пог.пен., уч. и инв.ВОВ, п.в. из ЕНПФ, с.за с.ОПВ,  и.л, им.п.н. в ЕНПФ за сч. ОПВ

Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов

Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов

Возврат пособия на погребение пенс-в, участн. и инвал. ВОВ, получ.выплат из ЕНПФ, сфор.за счет ОПВ

042

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

Жер а-ы ж. аш.тау.ж., аса зиян.жұм.ж. өте ауыр жұм.ж.жұм.і., М.әл.ж. мен М.ар. ж.алушыл.жер.ар.жәр.

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істегендерге мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақы

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен жер асты және ашық кен жұмыстарында, зиянды және  ерекше ауыр еңбек жағдайлары бар жұмыстарда жұмыс істеген, мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақы

МӘЖ және мем-тік ар-ы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақы

042

Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

Пособия на погр. получ. ГСоцП и ГСоцП, раб. на под. и от.г.раб., на раб.с вр. и ос.тяж.у.тр.

Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

пособия на погребение получ.ГСП и гос.спец.пособий

043

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

Жер а.ж.а.т.ж., аса зиян.жұм.ж. өте ауыр жұм.ж.жұм.і., М.әл.ж. мен М.ар. ж.алушыл.жер.ар.жәр. қай-ру

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар және жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істегендерге мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыны қайтару

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар және жер асты және ашық кен жұмыстарында, зиянды және  ерекше ауыр еңбек жағдайлары бар жұмыс-тарда жұмыс істеген, мем-лекеттік арнайы жәрдем-ақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

МӘЖ және мем-тік ар-ы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

043

Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

Возврат пособия на погр. получ. ГСоцП и ГСоцП, раб. на под. и от.г.раб., на раб.с в. и о.т.у.т.

Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

возв. пособия на погреб. получ. ГСП и гос.спец.пос

044

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

044

Выплата государственных специальных пособий

Выплата государственных специальных пособий

Выплата государственных специальных пособий

Выплата государственных специальных пособий

Выплата государственных специальных пособий

045

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

045

Возврат государственных специальных пособий

Возврат государственных специальных пособий

Возврат государственных специальных пособий

Возврат государственных специальных пособий

Возврат государственных специальных пособий

046

Асыраушысынан айрылған жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

Асыраушысынан айрылған жағдайда «МӘСҚ» АҚ қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдері

Асыраушысынан айырылған жағдайда әлеуметтік сақтандыру төлемдері

Асыраушысынан айырылған жағд. әлеу-тік сақт-у төлемдері

046

Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

Социальная выплата на случай потери кормильца из средств АО «ГФСС»

Выплаты социального страхования на случай потери кормильца

Выплаты социального страхования на случай потери кормильца

Выплаты соц. страхования на случай потери кормильца

047

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдерін қайтару

Асыраушысынан айырылған жағдайда әлеуметтік сақтандыру төлемдерін қайтару

Асыраушысынан айырылған жағд. әлеу-тік сақт-у төлемдерін қайтару

047

Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

Возврат сумм соц. выплат на случай потери кормильца

Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

Возврат сумм соц. выплат на случай потери кормильца

048

Жұмысын жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

Жұмысын жоғалтқан жағдайда «МӘСҚ» АҚ қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдері

Жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік сақтандыру төлемдерін қайтару

Ж-нан ай-ған жағ-да әлеу-тік сақт-у төлемдерін қайтару

048

Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

Социальная выплата на случай потери работы из средств АО «ГФСС»

Выплаты социального страхования на случай потери работы

Выплаты социального страхования на случай потери работы

Выплаты соц. страхования на случай потери работы

049

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік сақтандыру төлемдері сомаларын қайтару

Жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем сомаларын қайтару

Ж-нан ай-ған жағд. әлеу-тік төлем сомаларын қайтару

049

Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы

Возврат сумм соц. выплат на случай потери работы

Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы

Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы

Возврат сумм соц. выплат на случай потери работы

 

050-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

050-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

050 - арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

050 - арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

050 - арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

Группа 050  «Специальные государственные пособия»

Группа 050  «Специальные государственные пособия»

050 - Специальные государственные пособия

050 - Специальные государственные пособия

050 - Специальные государственные пособия

051

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына арнайы мемлек. жәрдем-р

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына

ҰОС-ның қатысушыларына

ҰОС-ның қатысушыларына

051

Специальные государственные пособия участникам Великой Отечественной войны

Спец.гос.пособия участникам Великой Отечественной войны

Специальные государственные пособия участникам Великой отечественной войны

участникам ВОВ

участникам ВОВ

052

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне арнайы мемлек. жәрдем-р

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне

ҰОС-ның мүгедектеріне

ҰОС-ның мүгедектеріне

052

Специальные государственные пособия инвалидам Великой Отечественной войны

Спец.гос.пособия инвалидам Великой Отечественной войны

Специальные государственные пособия инвалидам Великой отечественной войны

инвалидам ВОВ

инвалидам ВОВ

053

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға арнайы мемлек. жәрдем-р

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

ҰОС-ның қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

ҰОС-ның қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

053

Специальные государственные пособия лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

Спец.гос.пособия лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

Специальные государственные пособия лицам, приравненным к участникам Великой отечественной войны

лицам, приравненным к участникам ВОВ

лицам, приравненным к участникам ВОВ

054

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға арнайы мемлек. жәрдем-р

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

ҰОС-ның мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

ҰОС-ның мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

054

Специальные государственные пособия лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

Спец.гос.пособия лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

Специальные государственные пособия лицам, приравненным к инвалидам Великой отечественной войны

лицам, приравненным к инвалидам ВОВ

лицам, приравненным к инвалидам ВОВ

055

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне арнайы мемлек. жәрдем-р

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне

ҰОС қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне

ҰОС қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне

055

Специальные государственные пособия вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Спец.гос.пособия вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Специальные государственные пособия вдовам воинов, погибших в Великой отечественной войне

вдовам воинов погибших в ВОВ

вдовам воинов погибших в ВОВ

056

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Қайтыс болған әскери қызмет.мен ішкі істер органдары қызмет. отбасыларына арнайы мемлек. жәрдем-р

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлерінің отбасыларына

қаза тапқан әскери қызметшілер мен ІІБ қызметкерлерінің отбасыларына

қаза тапқан әскери қызметшілер мен ІІБ қызметкерлерінің отбасыларына

056

Специальные государственные пособия семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

Спец.гос.пособия семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

Специальные государственные пособия семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

семьям погибших военнослужащих и работников ОВД

семьям погибших военнослужащих и работников ОВД

057

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне) арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысуш. әйелдеріне (ерлеріне) арнайы мемлек. жәрдем-р

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

057

Специальные государственные пособия женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

Спец.гос.пособия женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

Специальные государственные пособия женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

058

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

ҰОС жылдар. тылдағы қайс. еңбегі мен мінсіз қызм.үшін орден.және медал.мар.тұлғ. арн.мем.жәрд-р

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

058

Специальные государственные пособия лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

Спец.гос.пособия лицам, нагр.орд. и медалями за самоотверж.труд и безупреч.службу в тылу в годы ВОВ

Специальные государственные пособия лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой отечественной войны

Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотвержен-ный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой отечественной войны

Лицам, награжд орденами и медалями за самоотв. труд и безупречн. службу в тылу в годы ВОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар

Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиел.қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап ал-ға, мүг-к баланы тәрб.қорғаншыға (қамқ-ға) жәрд-р

059

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспит. ребенка-инвалида

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспит. ребенка-инвалида

 

060-топ  «Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

060-топ  «Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

060 - Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

060-мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

060-мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

 

Группа 060  «Возврат специальных государственных пособий»

Группа 060  «Возврат специальных государственных пособий»

060 - Возврат специальных государственных пособий

060-возврат специальных государственных пособий

060-возврат спец. государственных пособий

061

Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

ҰОС қатысушылары бойынша арнайы мемлек. жәрдем-ды қайтару

Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша

ҰОС қатысушылары бойынша

ҰОС қатысушылары бойынша

061

Возврат специальных государственных пособий по участникам Великой Отечественной войны

Возврат спец.гос.пособий по участникам ВОВ

Возврат специальных государственных пособий по участникам Великой отечественной войны

по участникам ВОВ

по участникам ВОВ

062

Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

ҰОС мүгедектері бойынша арнайы мемлек. жәрдем-ды қайтару

Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша

ҰОС мүгедектері бойынша

ҰОС мүгедектері бойынша

062

Возврат специальных государственных пособий по инвалидам Великой Отечественной войны

Возврат спец.гос.пособий  по инвалидам ВОВ

Возврат специальных государственных пособий по инвалидам Великой отечественной войны

по инвалидам ВОВ

по инвалидам ВОВ

063

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша арнайы мемлек. жәрдем-ды қайтару

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша

ҰОС-ның қатысушылары-на теңестірілген тұлғалар бойынша

ҰОС-ның қатысушылары-на теңестірілген тұлғалар бойынша

063

Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

Возврат спец.гос.пособий  по лицам, приравненным к участникам ВОВ

Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к участникам Великой отечественной войны

по лицам, приравненным к участникам ВОВ

лицам, приравненным к участникам ВОВ

064

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

ҰОС мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша арнайы мемлек. жәрдем-ды қайтару

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

ҰОС-ның мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

ҰОС-ның мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

064

Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

Возврат спец.гос.пособий  по лицам, приравненным к инвалидам ВОВ

Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к инвалидам Великой отечественной войны

по лицам, приравненным к инвалидам ВОВ

лицам, приравненным к инвалидам ВОВ

065

Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың жесірлері бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

ҰОС  қайтыс болғандардың жесірлері бойынша арнайы мемлек. жәрдем-ды қайтару

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлері бойынша

ҰОС қаза тапқан жауын-герлердің жесірлері бойынша

ҰОС қаза тапқан жауынгерлердің жесірлері бойынша

065

Возврат специальных государственных пособий по вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Возврат спец.гос.пособий  по вдовам воинов, погибших в ВОВ

Возврат специальных государственных пособий по вдовам воинов, погибших в Великой отечественной войне

по вдовам воинов погибших в ВОВ

по вдовам воинов погибших в ВОВ

066

Қайтыс болған әскери қызметшілердің және ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

Қайтыс бол.әскери қызм.мен ішкі істер орган. қызм. отбасыларына арнайы мемлек.жәрдем-ды қайтару

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлерінің отбасылары бойынша

қаза тапқан әскери қызметшілер мен ІІБ қызметкерлерінің отбасылары бойынша

қаза тапқан әскери қызметшілер мен ІІБ қызметкерлерінің отбасылары бойынша

066

Возврат специальных государственных пособий по семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

Возврат спец.гос.пособий  по семьям погибших военн. и работн.органов внут.дел

Возврат специальных государственных пособий по семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

по семьям погибших военнослужащих и работников ОВД

семьям погибших военнослужащих и работников ОВД

067

Қайтыс болған  соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

Қайтыс болған  соғыс мүгед. мен соғысқа қатысуш. әйелдері (ерлері) бойын.арн. мемлек. жәрдем-ды қайтару

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойын

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойын

067

Возврат специальных государственных пособий по женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

Возврат спец.гос.пособий  по женам (мужьям) умер.инвал. и участ. войны

Возврат специальных государственных пособий по женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны


вверх   |   документ постранично