Сүйемін Мағжан Жұмабаев - құттықтау

Сүйемін Мағжан Жұмабаев

Сүйемін
Күлдей күңгірт шашы бар,
Тоқсан бесте жасы бар,
                        Көз дегенің – сұп-сұр көр.
Тасбиқ санап бүгіліп,
Жерге қарап үңіліп,
                         Көрше ауыр күрсінер,
Менің бір қарт анам бар,
Неге екенін білмеймін –
                          Сол анамды сүйемін.
 
Көзінде көк нұры жоқ,
Аузында жұмық жыры жоқ,
                           Жалынсыз, усыз құшағы,
Иірілмейді жыландай,
Сөзі де жоқ құрандай,
                            Білгені - қазан ошағы.
Жабайы ғана жарым бар,
Неге екенін білмеймін –
                             Сол жарымды сүйемін!
Ұйқы басқан қабағын,
Бастыра киген тымағын,
                                Жалқаулықты жар көрген.
Жүрген ескі заңымен,
Алдындағы малымен
                                 Бірге жусап, бірге өрген,
Алаш деген елім бар,
Неге екенін білмеймін –
                                 Сол елімді сүйемін!
Сағымы сайран құрады,
Бораны ұлып тұрады,
                                 Қыс-ақ кебін, жаз – сыры.
Орманы жоқ, шуы жоқ,
Тауы да жоқ, суы жоқ,
                                 Мәңгі өлік сахрасы.
Сарыарқа деген жерім бар,
Неге екенін білмеймін –
                                 Сол арқамды сүйемін!

Өлең - сөздің патшасы »