Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен сұлүлық - құттықтау

Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен сұлүлық

Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен сұлүлық мерекесі!Наурыз – символ обновления, очищения, любви и красоты!


Наурыз құттықтаулар » Ресми мерекелерге »