Жаным болшы жарқырап күндей күлген,Жалын болшы от - құттықтау

Жаным болшы жарқырап күндей күлген,Жалын болшы от

Жаным болшы жарқырап күндей күлген,

Жалын болшы от демiн бiрдей бiлген.

Арым болшы, өзгесiн бiлмеймiн мен.

Бәрiн көршi сен үшiн гүлдей бiлем.

Жаным десе - дегендей барсың жаным.

Мендей жайсаң жандарға жансың мәлiм.

Келшi, қалкам, өмiрдi бір кешейiк.

Адам iзi түспеген қар шыңдарын.


Махаббат туралы » Мақал-мәтелдер »