Туган кун иесин куттыктау (радиодан) - құттықтау

Туган кун иесин куттыктау (радиодан)

Кеш жарык "Сазды Салем" куттыктау багдарламасы. Бiз сiздiн туракты тындармандарыныздын бiрiмiз, шыгармашылыктарынызга табыс тiлей отырып, Кеше, ягни 26 акпан кунi барiмiздiн акылшымыз, жол корсетер керуен басшымыз, аскар таудай тiрегiмiз, ардакты жанашыр акемiз Алматы каласынын тургыны Шалбаев Арыстанбек Абдiкадырулын 57 жаска толган туылган кунiмен шын журекпен куттыктаймыз! Омiрiнiз мaндi, магыналы болсын, жаксылыкка жайылган ак дастарканымыздан береке кетпесін. Сiзге айтар тiлегiмiз бен алгысымыз шексіз. Алла корер кызыгыныз бен ырысынызды тауыспасын. Iзгi ниетпен Жары Мейрамгул, Балалары Айдын-Салтанат, Султанбек-Айгерiм, Берiк-Сымбат, немерелерi Аруна, Адiлет, Мансур, Малика жане де Нурислам.
Туыстарға » Әкеме »